NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  św. Wawrzyńca Męczennika
  w Wojniczu

  • Msze św. porządek zwykły

   6.00, 8.00 (z wyjątkiem piątku) - w kościele św. Leonarda, 15.00 (w piątek), 18.00

  • Msze św. porządek świąteczny

   18.00 (w dzień poprzedzający), 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 (z wyjątkiem wakacji, w kościele św. Leonarda), 18.00

  • Odpust parafialny

   II niedziela sierpnia

  • Transmisja Mszy Świętej na żywo przez Internet

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Wojnicz, Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, Isep, Łopoń (część), Łukanowice,Rudka, Więckowice, Zakrzów

  Historia kościoła

  Parafia w Wojniczu powstała przypuszczalnie już w końcu XI w. W 1465 r. bp Jan Lutek z Brzezia wyniósł tutejsze probostwo do godności prepozytury. Z czasem kościół wojnicki podniesiony został do rangi kolegiaty, co potwierdził synod diecezji krakowskiej z 1621 r. Przy kolegiacie działała Kapituła Kolegiacka. Zniesienie Kapituły nastąpiło w 1786 r. na skutek decyzji władz austriackich.

  Dekretem z dnia 9 sierpnia 2014 r. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż przywrócił kościołowi parafialnemu w Wojniczu tytuł kolegiaty i erygował przy nim Kapitułę Kolegiacką pw. św. Wawrzyńca Męczennika.

  Pierwotny kościół w Wojniczu wzmiankowany był w latach 1325-27. Obecny w najstarszych partiach wzniesiony został około połowy XV w., przypuszczalnie z inicjatywy ks. Jana z Pniowa, archidiakona krakowskiego i proboszcza wojnickiego.

  Zniszczony przez pożar w 1772 r., następnie odbudowany i przekształcony staraniem ks. Jana Duwala. Konsekracji świątyni po odbudowie dokonał w dniu 20 V 1773 r. biskup krakowski Ignacy Kajetan Sołtyk. W 1914 r. kościół został ponownie uszkodzony, tym razem na skutek działań wojennych; odbudowany do 1920 r.

  W latach trzydziestych XX w. kościół został powiększony o nawy boczne oraz zakrystię od południa według projektu Zdzisława Mączeńskiego. W latach 1958-60 dobudowana została od frontu niska wieża według projektu Antoniego Mazura, która na przełomie XX i XXI w. została podwyższona i nakryta nowym hełmem według projektu architekta Otto Schiera.

  W latach 1995-2013 dokonano remontu i konserwacji kościoła (m.in. wyremontowany dach pokryto miedzianą blachą, zamontowano spiżowe drzwi (w czterech bramach), dokonano kompleksowej konserwacji polichromii oraz ołtarzy, organów, ambony, chrzcielnicy, kredensji w zakrystii, zabytkowych feretronów, „Ogrojca", położono kostkę na dziedzińcu świątyni, wyremontowano kamienne ogrodzenie kościoła i parking.

  W latach 1757-81 prepozytem Kapituły i proboszczem kolegiaty wojnickiej był ks. Jan Duwal, późniejszy oficjał generalny i biskup nominat tarnowski.

  Kościół w najstarszych partiach gotycki, w nowszych barokowy i pseudobarokowy. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany.

  Korpus pierwotnie jednonawowy, obecnie trójnawowy, pięcioprzęsłowy, bazylikowy z czteroprzęsłowym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Przy nawie głównej od północy i południa znajdują się dwie kaplice a od zachodu wieża z przedsionkiem w przyziemiu, czworoboczna, o czterech kondygnacjach, nakryta pseudobarokowym hełmem baniastym o podwójnej latarni.

  Do prezbiterium od północy przylega dawna zakrystia ze skarbcem. Obecnie, po pracach konserwatorskich w 2012 r., mieści się tutaj zakrystia.

  Obok kolegiaty znajduje się dzwonnica z XVI w. O wartości zabytkowej dzwonnicy stanowi nie tylko fakt, że jest to konstrukcja drewniana pokryta czterospadowym dachem z gontów. Jest to przede wszystkim zabytek budownictwa średniowiecznego. Dzwonnica ma bowiem konstrukcję opartą o słup, zwany królem i cały system belkowań bez użycia gwoździ, z nadwieszoną izbicą i dachem namiotowym.

 • Duszpasterze

  • Ks. Jan Gębarowski

   proboszcz
   data święceń 1987-05-24
   w parafii od 2011-08-21

  • Ks. Przemysław Lis

   wikariusz
   data święceń 2020-05-30
   w parafii od 2023-09-01

  • Ks. Krzysztof Osika

   wikariusz
   data święceń 2012-05-26
   w parafii od 2022-09-01

  • Ks. Andrzej Bakalarz

   rezydent
   data święceń 1985-05-26
   w parafii od 2023-09-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Apostolat Margaretka
   Chór parafialny
   Diakonia muzyczna
   Dziewczęca Służba Maryjna
   Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Lektorzy
   Ministranci
   Młodzieżowy Zespół Muzyczny
   Parafialny Oddział Caritas
   Poradnia rodzinna
   Róże Żywego Różańca

 • Dane adresowe parafii

  32-830 Wojnicz, Pola Archidiakonów Wojnickich 2

  • Telefon

   14-679-05-91

  • E-mail

   wojnicz_par@diecezja.tarnow.pl

  • Dekanat

   Wojnicz

  • Województwo

   małopolskie

  • Konto Parafii

   Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Wojniczu
   16 8589 0006 0010 0000 1443 0001